Samlejob

Arbejder din virksomhed med laserskæring, ovne eller andre processer, hvor I kan samle job på samme ressource på tværs af forskellige jobs eller produktionsordrer, så vil samlejob gøre hverdagen meget nemmere for jer.

Samlejob Uniconta

Add-on løsning

Samlejob til Uniconta

Løsningen “samlejob” er udviklet til produktionsvirksomheder, der bruger produktionsmodulet i Uniconta. 

Med Samlejob kan man samle job fra forskellige produktionsordrer til ét samlet job, så man ikke skal melde tid/forbrug ind på alle produktionsordrerne hver for sig. 

Hvis din virksomhed f.eks. har laserskæring, bruger ovne eller malerkabiner eller bukker emner, så vil samlejob give en meget mere realistisk omkostningsfordeling af forbrugt tid og en meget nemmere jobregistrering for medarbejderne i produktionen.

Optimal tidsregistrering

Samlejob virker både i UniFactory’s web-app til tidsregistrering på produktionsordrer og vores tidsregistreringsmodul inde i Uniconta. 

Når man har valgt, hvilke job fra hvilke produktioner, der skal samles til ét job, og man registrerer tidsforbrug på jobbet, så fordeler Samlejob automatisk tidsforbruget på de produktionsordrer, samlejobbet er dannet ud fra. 

Det gøres forholdsmæssigt ud fra den forventede tid på de indgående produktionsjob. 

Samlejob er en forudsætning for, at mange produktionsordrer overhovedet kan bruge jobstyring og få realistiske efterkalkulationer, og dermed forudsætningen  for at vide, hvad du tjener på de varer, I fremstiller.