Uniconta

Uniconta er et komplet og moderne økonomisystem, der holder styr på alt fra regnskab, økonomi, debitor, kreditor, CRM, lager, logistik, projekter, anlæg og produktionsstyklister, og hjælper din virksomhed til at blive digital.

Uniconta’s funktionaliteter

Introduktion til Uniconta

Derfor skal du vælge Uniconta

 • Uniconta giver tidsbesparelse på daglige rutiner, søgninger, genfinding af bilag og dokumentation
 • Dine data er sikkert gemt i skyen. Alt er samlet ét sted, så du får et unikt og komplet overblik over hele din virksomhed
 • Let integration til mange andre systemer
 • Let at skifte fra C5, NAV og e-conomic
 • Tilpasses din virksomheds behov, så du ikke skal betale mere for det, du ikke bruger!
 • Erik Damgaards programmer har altid været kendetegnet ved en veludbygget værktøjskasse. Uniconta er ingen undtagelse
 • Flere og flere revisorer anbefaler Uniconta

Fuld fleksibilitet

Selvom Uniconta er et standard økonomisystem, er det fleksibelt opbygget, så du selv kan tilpasse løsningen med egne felter, kartoteker og skærmbilleder. Det betyder, at du ikke er afhængig af, at dine ønsker til ændringer skal passe sammen med andre virksomheder.

Hvad er Uniconta?

Få en kort introduktion til Uniconta, og oplev nogle af de fordele, du får med et komplet og moderne økonomisystem.

Anlægsaktiver

 • Oprettelse af anlægsaktiver 
 • Automatisk afskrivning efter valgfrie kriterier 

Autobanking, bankkontoudtog og betalingssystem

 • Automatisk eller manuel indlæsning af kontoudtog fra banken 
 • Automatisk udligning af debitorer og kreditorer 
 • Hjælp til angivelse af rette bogføringskonto på andre poster 
 • Direkte adgang til bilag i indbakken
 • Udvælgelse af fakturaer til betaling 
 • Overførsel af betalingsfil til banken 
 • Automatisk bogføring på kreditor

Bilagshåndtering og bilagsgodkendelse

 • Indbakke, hvor fakturaer og medarbejderbilag vedhæftet til mail lander (eller vi app) 
 • Visning af bilag og mulighed for forhåndskontering 
 • Godkender 1 og godkender 1 
 • Godkendelse via mail eller godkender-oversigt i Uniconta 
 • Bilag kobles automatisk til transaktionen

Bogføring og regnskab

 • Finansregnskab med flere firmaregnskaber 
 • Op til 5 valgfri dimensioner og komplet dimensionsregnskab 
 • Fordeling og periodisering 
 • Bogføringskladder med bankafstemning 
 • Import af bankkontoudtog med bankafstemning 
 • Automatisering af bogføring efter import af bankkontoudtog 
 • Budgettering med import fra Excel 
 • Momsrapportering 
 • Intrastat og listesystem med filudlæsning

CRM og tilbud

 • Registrering af kundeemner, der er adskilt fra debitorkartotek 
 • Kontaktpersoner 
 • Interessekoder til brug for segmentering 
 • Dialog- og aktivitetsstyring med opfølgningsdato, aktivitetstype m.v. 
 • Kampagnestyring 
 • Forecasting
 • Tilbudsoprettelse og tilbudsstyring 
 • Tilbud kan konverteres til salgsordre 
 • Dokumentstyring 
 • E-mails kan trækkes direkte fra Outlook ind på kunder, aktiviteter, tilbud m.v. 
 • Automatisk synkronisering af mails fra Outlook ind i Uniconta (UniFactory app) 
 • Outlook kalenderintegration (UniFactory app) 

Debitor og fakturering

 • Debitorkartotek med cvr opslag 
 • Åben post og saldometode 
 • Fakturajournal 
 • Kontoudtog 
 • Rykkersystem og renteberegning 
 • Hurtigfakturering med og uden varenummer 

Indkøb og varedisponering

 • Leverandørkartotek med kontaktpersoner, sprog, valuta, betalingsoplysninger, valg af udskrifter, mailadresser m.v. 
 • Varedisponerings-/genbestillingssystem, der automatisk viser hvad der mangler 
 • Historik knap, så man kan se salgsudviklingen i varer, før man genbestiller 
 • Oprettelse af indkøbs- og produktionsordrer direkte fra genbestillingsoversigten 
 • Mulighed for at færdigmelde styklister direkte fra genbestillingsoversigten 
 • Oprettelse af indkøbsordrer med bestilling, varemodtagelse, vedhæftning af bilag og fakturering 
 • Kobling mellem salgs- og indkøbsordre 
 • Oversigt, så man ved varemodtagelse nemt kan se, hvilke ordrer der mangler varen 

Kreditor og købsfakturaer

 • Kreditorkartotek med cvr opslag 
 • Åben post og saldometode 
 • Fakturajournal 
 • Kontoudtog 

Lagerstyring og varekartotek

 • Billedvisning i oversigter og på udskrifter 
 • Brugerdefinerbare kartoteker til understøttelse af webshop kategorier 
 • Afgiftsstyring både ved køb og salg 
 • Variantstyring (op til 5 varianttyper) 
 • Intrastat og Listesystem stamdata 
 • Beholdningsoversigter 
 • Optællingssystem 
 • Kladder til lagerregulering og op-/nedskrivning af lagerværdi 
 • FIFO, gennemsnit og standardkost 
 • Alfanumeriske varenumre, varetekster op til 150 tegn med dynamisk linjeskift i udskrifter 
 • Lagerstyring med ubegrænset antal lagre og placeringer 
 • Understøtter flydende lager og kaoslager med beholdningsstyring helt ned på placering 
 • Min. Og max lager, genbestillingsmængde i multipla eller minimum 
 • Enhedsomregning mellem købs-, lager- og salgsenhed 
 • Salgsstyklister (der trækker indgående varer ved levering/fakturering) 
 • Produktionsstyklister (med mulighed for færdigmelding i lagerkladde) 
 • Batch, holdbarheds- og serienummerstyring 
 • Vedhæftning af filer og billeder

Moms, intrastat og listesystem

 • Momsopgørelse og momsindberetning 
 • Intrastatrapportering 
 • Listesystem og EU salg rapportering 

Produktionsstyring

 • Produktionsstyklister i flere niveauer 
 • Fantomstyklister (automatisk udfoldning på produktionsordrer) 
 • Produktionsruter 
 • Produktionsordrer, der reserverer indgående varer 
 • Produktionsudskrifter 
 • Kobling mellem salgsordre og produktion
 • Kobling mellem projekt og produktion 
 • Forkalkulation Kladde til indmelding af forbrug 
 • Færdigmelding 
 • Efterkalkulation 

Produktionsplanlægning

 • Produktionsruter med ressourcer og forventet tidsforbrug 
 • Produktionsplanlægning med visning i Gantt og i ressourcebelastningsdiagrammer 
 • Masseplanlægning, der automatisk tager hensyn til fremdrift i produktionen og til prioriteter 
 • Omplanlægning og simulering af ny plan ved brug af prioritet på produktionsordrerne 
 • Konsekvensvisning ved omplanlægning 
 • Gruppeplanlægning 
 • Planlægning med hensyntagen til udearbejder 
 • Planlægning af både produktioner og projekter 
 • Integration til Google Calender – viser også produktions- og montagejob, med overførsel af adresse til brug for Google maps navigation for montører.

Projekt & Time/sag

 • Inddeling af omkostninger/indtægter i arter og grupper 
 • Inddeling af projekter i grupper og typer 
 • Projektkartotek med stamdata, arbejdsadresse, sagsansvarlig, status m.v. 
 • Mulighed for underprojekter og projekthierarki 
 • Budgettering og realiseret samt afvigelse 
 • Igangværende arbejder og driftsføring
 • Fakturering som fast pris, efter regning, aconto eller en kombination 
 • Finansbilag og indkøbsfakturaer kan bogføres direkte fra finans og indkøb på projekter 
 • Kladder til indrapportering af forbrug 
 • Time/sags rapportering med indrapportering via ugeskema 
 • Normtid og faktisk tid 
 • Automatisk efterkalkulation summeret og detaljeret 
 • Apps og webapplikation til indrapportering af forbrug via tablets eller telefon 

Salgsordre og prisstyring

 • Kundekartotek med kontaktpersoner, leveringsadresser, mailadresser, fakturakonto, sprog, valuta, udskriftsvalg m.v. 
 • Varekartotek med kostpris, 3 vejledende salgspriser, indkøbspris m.v.
 • Ubegrænset antal prislister med mængdepriser, datostyring og rabatter 
 • Hurtigfakturering (vælg kunde, vælge vare og antal, fakturér) 
 • Ordrehåndtering med ordrebekræftelse, varereservation, plukseddel, følgeseddel og faktura 
 • Massefakturering 
 • OIO/XML/EAN fakturering
 • Abonnementsordrer med automatisk styring af næste fakturadato, udløb m.v. 
 • Overblik over ordrebeholdning 
 • Restordrestyring 
 • Kopiering af ordrer og fakturaer til nye tilbud, ordrer eller indkøb 
 • Autooprettelse af indkøbsordrer på de varer, der solgt på salgsordren 
 • Afmærkning af kostpriser mellem salgsordre, indkøb og lager

Statistik og ledelsesinformation

 • Standardstatistikker med færdigt indhold/layout 
 • Pivottabeller 
 • Excel funktionalitet i alle oversigter for at kunne søge og filtrere på præcis de værdier, man efterspørger. 
 • Alle ”udskrifter” i Uniconta er dynamiske skærmbilleder, hvor man nemt selv kan designe sin rapport og gemme forskellige varianter af rapporten/indholdet. 
 • Udtræk via Excel i alle skærmbilleder og al historik (posteringer) 
 • Odata (ODBC) udtræk fra andre programmer fra alle kartoteket i Uniconta 
 • Integreret Dashboard modul, der kan hente data fra alle kartoteker i Uniconta og vise dem både talbaseret og grafisk. Med mulighed for drill down, så man kan starte med det store overblik og så lynhurtigt og nemt grave sig dybere og dybere ned i detaljen. 
 • Mulighed for eksterne BI systemer, f.eks. Power BI

Tilpasningsmuligheder og brugerværktøjer

 • Mulighed for at oprette brugerdefinerede felter og kartoteker i næsten alle skærmbilleder 
 • Brugerdefinerede felter kan bruges med det samme i rapporter og udskrifter 
 • Mulighed for brugerdefinerede beregnede felter (f.eks. Antal x vægt på ordrelinjer) 
 • Mulighed for brugerdefinerede menuer, f.eks. til import af prislister fra leverandører 
 • Fleksibel brugerdefineret import af data fra eksterne systemer via Excel 
 • Fleksibel brugerdefineret eksport af data fra alle kartoteker i Uniconta 
 • Mulighed for at tilpasse alle skærmbilleder pr. bruger (fjerne, flytte og tilføje felter samt styre rækkefølge) 
 • Mulighed for i skærmbilleder at hente felter fra underkartoteker 
 • Rapportgenerator, der ikke kræver programmørviden. Med 1. level brugerflade ala Word

Add-ons

Add-ons til Uniconta

UniFactory har udviklet mange overbygninger/add-ons til Uniconta, som giver din virksomhed konkurrencemæssige fordele. Med vores add-ons får du det optimale ud af Uniconta, og optimerer din virksomheds samlede drift. Overbygningerne berører bl.a:

 • Produktion
 • Fragt
 • Afgiftstyring
 • Optimering af work-flow
 • Vedhæftede bilag/filer
 • Intern kommunikation

Prøv Uniconta gratis i 30 dage

Uniconta holder styr på økonomi, projekter, produktion, lager og logistik, og hjælper din virksomhed til at blive digital.

Prøv gratis

Vil du vide mere om Uniconta?

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder, så vender ringer vi dig hurtigst muligt.

Per, Nicolai og Ole - UniFactory