Afgiftsstyring

Med dette modul kan I håndtere flere afgifter på samme vare, og I opnår en nemmere håndtering end med Uniconta’s afgiftsmodul.

Afgiftsstyring

UDVIDET OG ENKEL AFGIFTSSTYRING

Med denne løsning bliver det meget nemmere for jer at håndtere afgifter i Uniconta, frem for hvis I bruger Uniconta’s afgiftsmodul. Samtidig kan I håndtere flere afgifter pr. vare, hvilket Uniconta ikke kan. 

Med løsningen kan I anføre direkte på varen i Uniconta’s varekartotek, hvilke afgifter, der gælder for varen, og hvordan afgifterne beregnes.  

Afgifterne angives med et ”under-varenummer” pr. afgift, sådan at I selv kan definere, hvordan afgiften skal konteres i finans. Desuende tilføjes afgifterne automatisk til relevante salgsordrer, enten synligt eller blot medregnet i totalerne på ordren.